Nieuwe wet op de privacy, de AVG
Informatie over uw gegevens

Nieuwe wet op de privacy, de AVG

24-05-2018

Beste leden,

 

25 mei wordt de nieuwe wet op de privacy, de AVG, van kracht.

Als vereniging willen wij u daarom laten weten over welke gegevens wij van u beschikken.

Dat zijn naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, nationaliteit, rekeningnummer en KNVB lidnummer. 

En bij het aanmelden een kopie van een geldig identificatiedocument; deze wordt na identificatie vernietigd. Het nummer van dit document wordt aan de KNVB doorgegeven.

U kunt te allen tijde uw gegevens inzien en ook laten verwijderen wanneer u dat wilt.
Deze gegevens zijn enkel voor intern gebruik en voor de KNVB. En beslist niet voor derden.
Na opzeggen van uw lidmaatschap worden alle gegevens verwijderd.

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat wij de gegevens nodig hebben conform onze regels en die van de KNVB.

Wij verstrekken gegevens aan onze leiders/trainers, die deze moeten gebruiken voor het invullen van wedstrijdformulieren en voor het doorgeven van programmawijzigingen aan hun spelers.

Heeft u bezwaar tegen onze handelswijze meld dit dan aan onze secretaris via telefoonnummer 06-26 99 81 39 of secretaris@stiphoutvooruit.nl 

Indien u geen bezwaar indient vóór 1 juli 2018 gaat u akkoord met deze procedure.

 

Met vriendelijke sportgroeten,

Dagelijks bestuur S.V. Stiphout-Vooruit

 


<< terug