Organisatie
Organisatie

Organisatie

Stiphout Vooruit wordt geleid door één centraal bestuurlijk orgaan: het hoofdbestuur. In dit hoofdbestuur wordt een achttal kerntaken ingevuld: voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdzaken, technische zaken, jeugdzaken, accommodatie en PR & Sponsoring. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijkse bestuur van de vereniging. Het hoofdbestuur vergadert tenminste één maal per maand.

Alle overige taken of gebieden (denk aan activiteiten of toernooien) worden ingevuld door diverse commissies, die alle rapporteren aan en functioneren onder de eindverantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. Hoewel in de dagelijkse omgang binnen de vereniging de naam 'jeugdbestuur' nogal eens wordt gebezigd, functioneert dit orgaan - dat de belangen van de grote jeugdafdeling behartigt - eveneens binnen deze structuur van commissies. De voorzitter van 'het jeugdbestuur" is vanuit deze positie lid van het hoofdbestuur.

Bij Stiphout Vooruit worden alle bestuurlijke taken- en commissiefuncties vervuld door onbetaalde vrijwilligers.

Op de contactpagina vindt u de diverse personen per functie met daarbij het telefoonnummer waarop zij bereikbaar zijn.