Stiphout Vooruit overhandigt petitie handtekeningenactie aan KNVB
Stiphout Vooruit overhandigt petitie handtekeningenactie aan KNVB

Stiphout Vooruit overhandigt petitie handtekeningenactie aan KNVB

09-03-2013

Bestuursvoorzitter Marc de Wit en Marc Amijs, voorzitter van onze commissie Waarden & Normen, hebben op 6 maart jongstleden in onze kantine ten overstaan van collega-amateurclubs uit Helmond een presentatie gehouden over het Waarden en Normen-beleid van onze club.

Deze presentatie was bedoeld voor alle voetbalverenigingen in Helmond. In het centraal voorzittersoverleg van de Helmondse clubs is men momenteel namelijk bezig een uniform beleid voor alle Helmondse voetbalverenigingen te maken. Stiphout Vooruit wilde daaraan met deze presentatie een bijdrage leveren, door de collega-verenigingen te informeren hoe wij dat momenteel aanpakken.

Bij deze presentatie was tevens een afgevaardigde van de KNVB, Gerrit Rietveld, aanwezig. Hij is 'Coördinator Ondersteuning Clubbesturen’ van het district Zuid 2.

Ter afsluiting van de avond overhandigde Marc de Wit namens heel Stiphout Vooruit aan deze KNVB-vertegenwoordiger de petitie met de 717 verzamelde handtekeningen van de in december bij de C1000 gehouden actie tegen voetbalgeweld, die destijds naar aanleiding van het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen werd georganiseerd. De KNVB gaf aan onder de indruk te zijn van deze actie. Gerrit Rietveld overhandigde deze petitie een dag later dan ook officieel aan de KNVB-directeur Amateurvoetbal van Zuid 2, Anton Binnemars.


<< terug