Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016
Maandag 26 september 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

28-07-2016

Uitnodiging Algemene ledenvergadering Stiphout Vooruit
Maandag 26 september 2016
Aanvang 20:00 uur
Kantine Sportpark “Molenven”

AGENDA 

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 2015 (zie bijlage)
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag jeugdafdeling
6. Jaarverslag veteranen (zie bijlage)
7. Financieel jaarverslag
8. Verslag kascommissie
9. Benoeming kascommissie

Pauze

10. Besluit verbouwing kleedlokalen
11. Vaststellen statuten van de vereniging (zie bijlage)
12. Benoeming bestuursleden Han Jonkers en Elly de Vries Reilingh
      Aftredend: Janton van den Hurk; herkiesbaar Joop Vos; niet herkiesbaar
13. Begroting seizoen 2016 –2017
14. Rondvraag
15. Sluiting

Secretaris Stiphout Vooruit
M. Letschert
Tel: 06-26998139


<< terug