Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017
Maandag 25 september 2017, 20.00u kantine

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017

07-09-2017

Maandag 25 september 2017
Aanvang 20:00 uur
Kantine Sportpark “Molenven”

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen

- SV gaat een commissie vrijwilligersbeleid oprichten.

3. Notulen jaarvergadering 2016

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag jeugdafdeling

6. Jaarverslag veteranen

7. Financieel jaarverslag

8. Verslag kascommissie

9. Benoeming kascommissie

Pauze

10. Benoeming bestuursleden Mark Relou en Bjorn Janssens

Aftredend: Marc de Wit (niet herkiesbaar), Janton van den Hurk; (niet herkiesbaar)

10a. Presentatie Mark Relou

11. Begroting seizoen 2017 –2018

12. Rondvraag

13. Sluiting


Secretaris Stiphout Vooruit
M. Letschert
Tel: 06-26998139

 


<< terug