Uitnodiging Algemene LedenVergadering 2018
Maandag 1 oktober

Uitnodiging Algemene LedenVergadering 2018

12-09-2018

Datum: Maandag 1 oktober 2018 
Aanvang: 20:00 uur 
Locatie: Kantine Sportpark “Molenven” 
Voor: Ieder lid heeft toegang tot de ALV. Minderjarige jeugdleden (jonger dan 18 jaar) kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders. 

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 2017 (zie bijlage hieronder)
4. Jaarverslag secretaris (zie bijlage hieronder)
5. Jaarverslag jeugdafdeling (zie bijlage hieronder)
6. Jaarverslag veteranen (zie bijlage hieronder)
7. Financieel jaarverslag
8. Verslag kascommissie
9. Benoeming kascommissie
10. Benoeming bestuurslid Harald van de Ven en aftredend bestuurslid Peter van de Rijdt
11. Begroting seizoen 2018 –2019
12. Rondvraag
13. Sluiting

Inzage financieel jaarverslag en begroting mogelijk op dinsdag 25 en donderdag 27 september in de bestuurskamer van 20.00 uur tot 21.00 uur. 

Secretaris Stiphout Vooruit
M. Letschert
Tel: 06-26998139


<< terug