Uitnodiging Algemene ledenvergadering Stiphout Vooruit
Maandag 21 september 2015

Uitnodiging Algemene ledenvergadering Stiphout Vooruit

07-08-2015

Uitnodiging Algemene ledenvergadering Stiphout Vooruit 
Maandag 21 september 2015 
Aanvang 20:00 uur 
Kantine Sportpark “Molenven” 

AGENDA 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen jaarvergadering 2014 
4. Jaarverslag secretaris 
5. Jaarverslag jeugdafdeling 
6. Jaarverslag veteranen 
7. Financieel jaarverslag 
8. Verslag kascommissie 
9. Benoeming kascommissie 

10. Pauze 

11. Behandeling bezwaarschrift S. Klaassen 
12. Benoeming bestuurslid Peter van de Rijdt 
13. Begroting seizoen 2015 –2016 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 

Secretaris Stiphout Vooruit 
Michel Letschert


<< terug