Weer voetbal op kunstgras
Na nieuw onderzoek RIVM en onderzoek op eigen velden

Weer voetbal op kunstgras

29-12-2016

Naar aanleiding van onderstaande berichtgeving van het RIVM heeft het bestuur van Stiphout Vooruit besloten dat er na 1 januari 2017 weer op kunstgras gevoetbald kan worden. Ook de uitkomst van het onderzoek door de gemeente Helmond heeft aan dit besluit bijgedragen. De onderzoeken van de gemeente Helmond wezen namelijk uit dat de geselecteerde PAKs, op onze kunstgrasvelden, ruimschoots onder de te hanteren norm vallen, zie bijgevoegde rapportage. Als bestuur blijven wij wel onze bezorgdheid houden maar gezien de uitkomsten van de onderzoeken zien wij geen noodzaak om niet meer op kunstgras te voetballen. Wel zullen de keeperstrainingen vanaf 1 januari a.s. op natuurgras gegeven worden en zal de pannakooi nog gesloten blijven. Deze wordt namelijk i.v.m. de bouw van nieuwe kleedlokalen verplaatst en gelijk voorzien van een nieuwe ondergrond.

Zie hier de berichtgeving van de RIVM:

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij . Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’.

Sporten op velden met rubbergranulaat
In rubbergranulaat zijn veel verschillende stoffen gemeten, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, ftalaten (weekmakers) en bisfenol A (BPA). Er is weinig variatie in de concentraties stoffen tussen de velden en tussen de meetpunten per veld. Daarmee geven de resultaten een goed beeld voor alle velden met SBR rubbergranulaat in Nederland.

Geen verband met leukemie
In de beschikbare wetenschappelijke informatie zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Uit de samenstelling van de rubberkorrels blijkt dat de chemische stoffen die leukemie of lymfeklierkanker kunnen veroorzaken er niet (benzeen en 1,3-butadieen) of in heel lage hoeveelheid (2-mercaptobenzothiazol) in zitten. In het algemeen is er sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw een lichte stijging te zien in het aantal mensen tussen 10 en 29 jaar dat leukemie krijgt. Deze ontwikkeling is niet veranderd sinds de kunstgrasvelden in 2001 in Nederland in gebruik zijn genomen.

Advies om norm aan te passen
Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Rubbergranulaat moet momenteel voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100 tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s van het onderzochte rubbergranulaat ligt iets boven de norm voor consumentenproducten. Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is.

Wij begrijpen dat er misschien nog vragen zijn bij u. Hiervoor kunt u terecht bij het bestuur van Stiphout Vooruit of bij het RIVM op telefoonnummer 0800-0480. 

Bestuur Stiphout Vooruit

Zie ook: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Sporten_op_rubbergranulaat_is_veilig


<< terug