Algemene Ledenvergadering op 19 september 2022

Algemene Ledenvergadering op 19 september 2022

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 19/9/2022

Datum: Maandag 19 september 2022
Aanvang: 20:00 uur Locatie: Kantine Sportpark “Molenven”
Voor: Ieder lid heeft toegang tot de ALV. Minderjarige jeugdleden (jonger dan 18 jaar) kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 2021
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag jeugdafdeling
 6. Jaarverslag veteranen
 7. Financieel jaarverslag
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming kascommissie
 10. Sponsoring
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Secretaris Stiphout Vooruit
M. Letschert
Tel: 06-26998139