Algemene Ledenvergadering op 11 september 2023

Algemene Ledenvergadering op 11 september 2023

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 11/9/2023

Datum: Maandag 11 september 2023
Aanvang: 20:00 uur Locatie: Kantine Sportpark “Molenven”
Voor: Ieder lid heeft toegang tot de ALV. Minderjarige jeugdleden (jonger dan 18 jaar) kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 2022
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag jeugdafdeling
 6. Jaarverslag veteranen
 7. Financieel jaarverslag
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming kascommissie
 10. Bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar
 11. Benoeming nieuwe bestuursleden
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Secretaris Stiphout Vooruit
M. Letschert
Tel: 06-26998139

Jaarverslag Jeugd seizoen 2022-2023

Jaarverslag veteranen 2022-2023

Jaarverslag secretaris 2022-2023

Notulen-Algemene-Ledenvergadering-17-september-2022