Aan- en afmelden

Aanmelden

Let op: een aanmelding is pas definitief als deze door administratie per mail is bevestigd.

Voor jeugdleden geldt de volgende regeling:
Als je lid wil worden, neem je contact op met de desbetreffende coördinator (zie contactgegevens jeugdbestuur). Je wordt dan ingedeeld in een team waar je aan 4 proeftrainingen mag deelnemen. Vind je het leuk? Meld je dan aan via onderstaande formulier. Je bent dan lid van Stiphout Vooruit en mag dan ook echte wedstrijden spelen!

Contributie 2022/2023

De contributie wordt 2 keer per jaar via automatische incasso geïncasseerd.

Let op: er wordt altijd een half jaar contributie geïnd, ongeacht de maand waarin je lid bent geworden!
Voorbeeld: je wordt in maart seniorlid van onze vereniging. Als in mei van dat jaar de contributie wordt geïnd, dan wordt € 111,50 geïncasseerd (een half jaar contributie en niet het bedrag voor 3 maanden (maart-april-mei) dat je lid bent van onze vereniging)

Contributietarieven 2022-2023 (per jaar):

  • Senioren heren en dames (>18 jaar): € 223,00
  • Jeugd A t/m F: € 194,00
  • Veteranen / 7×7 / Benjamins: € 171,00
  • Rustend veteranen lid : € 74,00
  • Rustend / ondersteunend lid: € 62,00
  • Trainer / leider: € 17,00

Aanmeldformulier

Aanmelden gaat via de website van de KNVB. Nadat het formulier is binnengekomen bij onze ledenadministratie neemt de coördinator van de desbetreffende leeftijdcategorie contact met je op. Voor vragen kun je contact opnemen met ledenadministratie@stiphoutvooruit.nl of 06 – 21 541 602. 

Bij verzending van het formulier ga je akkoord met het privacystatement van Stiphout Vooruit en ontvang je onze digitale nieuwsbrief “De Molenvenner” op het door jou aangegeven mailadres. Tevens ga je akkoord met halfjaarlijkse automatische incasso van de contributie.

Afmelden

Let op: een afmelding is pas definitief als deze door administratie per mail is bevestigd.
Opzeggen van het lidmaatschap bij Stiphout Vooruit kan per half jaar. Opzegging dient geschieden uiterlijk op 30 juni of 31 december van het betreffende jaar. Dit kan door contact op te nemen met onze ledenadministratie (Carmen Alvarez Gonzalez, T: 06 – 21 541 602) of via het versturen van een e-mail naar ledenadministratie@stiphoutvooruit.nl.