Aan- en afmelden

Aanmelden

Let op: een aanmelding is pas definitief als deze door administratie per mail is bevestigd.

Voor jeugdleden geldt de volgende regeling:
Bijna alle jeugdteams van Stiphout Vooruit zijn op dit moment volledig bezet. Wil je weten of er nog ruimte beschikbaar is in een team van jouw leeftijdscategorie, stuur dan een e-mail naar jeugd@stiphoutvooruit.nl. Vermeld in de mail je naam, geboortedatum, telefoonnummer en of je lid wilt worden of eerst wilt komen proeftrainen. We nemen dan snel contact met je op over de mogelijkheden. Mocht er geen ruimte zijn in een team van jouw leeftijdscategorie, dan kunnen we je op de wachtlijst zetten.

Contributie 2024

De contributie wordt 2 keer per jaar via automatische incasso geïncasseerd.

Let op: er wordt altijd een half jaar contributie geïnd, ongeacht de maand waarin je lid bent geworden!
Voorbeeld: je wordt in maart seniorlid van onze vereniging. Als in mei van dat jaar de contributie wordt geïnd, dan wordt € 113,- geïncasseerd (een half jaar contributie en niet het bedrag voor 3 maanden (maart-april-mei) dat je lid bent van onze vereniging)

Contributietarieven 2024 (per jaar):

  • Senioren heren en dames (>18 jaar): € 226,00
  • Jeugd A t/m F: € 196,00
  • Veteranen / 7×7: € 178,00
  • Benjamins: € 150,00
  • Rustend veteranen lid : € 77,00
  • Rustend / ondersteunend lid: € 62,00
  • Trainer / leider: € 18,00

Tijdens de ALV van september 2022 is besloten dat de contributie van de leden flink zou moeten toenemen, dit naar aanleiding van de drastisch gestegen energiekosten bij Stiphout Vooruit. De (energie)kosten zijn inmiddels redelijk genormaliseerd waardoor we hebben gekeken naar de ontwikkeling van de contributie omdat de afspraak destijds gemaakt is dat de contributie verlaagd zou worden indien dat mogelijk was. In het verleden is bepaald dat jaarlijks (per 1 januari) de contributie wordt aangepast met de geldende CPI-index. Deze index is doorgerekend over de afgelopen jaren en dan komen we uit op de bedragen in bovenstaand overzicht. Dit zijn ook de nieuwe contributiebedragen per 1 januari 2024. Het moge duidelijk zijn dat de vereniging deze bedragen ook nodig heeft om jaarlijks een gezonde exploitatie te draaien en om te kunnen voldoen aan de gestelde doelstellingen voor wat betreft verduurzaming van de vereniging.

Aanmeldformulier

Omdat we nu in verschillende leeftijdscategorieën een wachtlijst hebben vragen we u eerst onderstaand formulier in te vullen en deze te sturen naar onze ledenadministratie. Vermeld in dit formulier de gegevens van het nieuwe lid. Op basis hiervan neemt de coördinator van de desbetreffende leeftijdcategorie contact met je op.

Voor andere vragen kun je natuurlijk ook contact opnemen, zie onze Contact pagina.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Afmelden

Let op: een afmelding is pas definitief als deze door administratie per mail is bevestigd.
Opzeggen van het lidmaatschap bij Stiphout Vooruit kan per half jaar. Opzegging dient geschieden uiterlijk op 30 juni of 31 december van het betreffende jaar. Dit kan door contact op te nemen met onze ledenadministratie (Carmen Alvarez Gonzalez, T: 06 – 21 541 602) of via het versturen van een e-mail naar ledenadministratie@stiphoutvooruit.nl.