De Club

Stiphout Vooruit is op de eerste plaats een vereniging waar voetbal centraal staat – maar juist daarom wordt het op een bedrijfsmatige wijze bestuurd – en waar vrijwilligers belangrijk zijn voor het functioneren van de vereniging. De voornaamste doelstellingen daarbij zijn financiële en operationele continuïteit evenals ‘beheersbaarheid’. Werken voor Stiphout Vooruit moet ook plezierig zijn.

Het hoofdbestuur stelt zich ten doel een goede balans te zoeken tussen de prestatieve en recreatieve teams. Het streven naar een zo goed mogelijke sportieve prestatie van de selectieteams en anderzijds het in stand houden van de specifieke clubcultuur, die sterk verbonden is met het ‘dorpsgevoel’ dat in Stiphout nog altijd leeft.

Om die reden is een aantal fundamentele keuzes gemaakt. De vereniging beschikt zowel bij de senioren als in de jeugdafdeling over gediplomeerde en ervaren trainers, die haar in staat stelt elk van onze spelende leden op verantwoorde wijze te begeleiden. De doelstellingen van de jeugdafdeling zijn benoemd in een eigentijds jeugdplan. De jeugdopleiding heeft naast een gezonde vrijetijdsbesteding ook tot doel de talentvolle spelers klaar te stomen voor de selectieteams, het eerste team in het bijzonder. Stiphout Vooruit streeft naar een zo hoog mogelijk niveau als ‘in redelijkheid haalbaar’. Maar tegelijkertijd is en blijft Stiphout Vooruit een amateurvereniging. Geen enkele speler wordt betaald en wij zullen ook geen spelers kopen om een eventuele (versnelde) promotie af te dwingen.

Zoals gezegd, stelt het bestuur zich ook ten doel zorg en aandacht te hebben voor de meer recreatieve teams; ook zij maken de vereniging en zijn belangrijk voor de sfeer en de clubcultuur. Ontspanning en een gezonde clubgeest zijn hierin trefwoorden.
Stiphout Vooruit wil de goede naam van Stiphout op een positieve manier verder uitdragen en uitbreiden en staat wat dat betreft midden in de Stiphoutse gemeenschap. Het wil naar alle partijen een betrouwbare en correcte partner zijn.