Normen en Waarden

Het valt niet meer te ontkennen dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Ook onze vereniging wordt hiermee geconfronteerd. Om te voorkomen dat een enkeling het plezier in het voetbal verpest, heeft het bestuur van Stiphout Vooruit besloten tot een actieve aanpak van ongewenst gedrag.

Stiphout Vooruit wil ieder lid de mogelijkheid bieden optimaal te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Stiphout Vooruit heeft 6 basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging functioneert en die een belangrijke richtlijn vormen voor ons dagelijkse denken en doen. Die basiswaarden zijn:

– PLEZIER
– RESPECT
– EERLIJKHEID
– BETROKKENHEID
– SPORTIVITEIT
– TRANSPARANTIE

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van Stiphout Vooruit. Dus voor alle leden, leiders/trainers, bestuursleden, ouders/verzorgers en toeschouwers.

Hieronder kunt u het statuut normen & waarden van Stiphout Vooruit, onze flyer en het incidentenformulier downloaden. Het incidentenformulier is in te leveren bij één van de leden van de waarden en normen commissie of bij één van de besturen, hoofd-, jeugd- of veteranenbestuur), zie de contactpagina.