Technisch beleidsplan

Technisch beleidsplan S.V. Stiphout Vooruit (pupillen en junioren)

Doelstelling

 • Kwaliteitsverbetering in de (jeugd)opleiding en doorstroming naar de senioren.
 • Balans vinden en bewaken tussen recreatief en prestatief voetbal.
 • Duidelijk en transparant selectiebeleid.
 • Algemeen: ontwikkeling van individu boven resultaat.
 • Team onder 23 jaar t.b.v. doorstroming jeugd naar senioren.

Taken Technische Commissie

 • Technisch en selectiebeleid opstellen en bijstellen, besluitvorming ligt bij het jeugd- en hoofdbestuur.
 • Selecties indelen en vormgeven, door samenwerking tussen coördinatoren, trainers en leiders (definitieve indelingen door TC).
 • TC stelt trainers voor jeugdopleiding Stiphout Vooruit aan. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor goedkeuring en aanstelling en bespreekt waar van toepassing financiële vergoeding af.
 • Vaststellen selectietrainingen en selectiewedstrijden.
 • Trainingsmethodieken ondersteunen en verbeteren bij alle trainers.
 • Overgang begeleiden van junioren naar senioren.

Selectiebeleid

 • Indeling conform KNVB richtlijnen op leeftijd, vanaf het seizoen 2017/2018 zijn dit de wedstrijdvormen:
  • JO13 t/m JO19: 11 tegen 11 op groot veld.
  • JO11 en JO12: 8 tegen 8 | afmeting veld 64 * 42,5 | pupillengoal | met keeper.
  • JO8 t/m JO10: 6 tegen 6 | afmeting veld 42,5 * 30 | pupillengoal | met keeper.
  • JO7: 4 tegen 4 | afmeting veld 30 * 20 | 3:1 doel | zonder keeper.
  • JO6: 2 tegen 2 | afmeting veld 20 * 15 | 3:1 doel | zonder keeper.
 • Binnen Stiphout Vooruit zijn de standaardteams JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1, JO11-1,JO9-1 aangewezen als selectieteams. Met de nieuwe wedstrijdvormen kan dit ook van toepassing worden op JO12-1, JO10-1 en JO8-1. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de leeftijdscategorie. Spelers van standaardteams worden ingedeeld op basis van kwaliteit.
 • Bij het samenstellen van de teams zal naast kwaliteit ook gekeken worden naar posities.
 • Kwalitatief mindere 2e jaar spelers zullen mogelijk na individuele afweging door de TC geplaatst worden in een lager team.
 • Waar in het verleden binnen de bestaande leeftijdscategorieën schaduwteams konden ontstaan, zal dat met de nieuwe KNVB-wedstrijdvormen/indeling anders worden ingevuld, waarbij de schaduwteams zoals die er in het verleden waren niet snel meer zullen bestaan in de leeftijdscategorieën t/m JO15. Voor de categorieën JO19 en JO17 kunnen nog wel schaduwteams ontstaan.
 • Selectietrainingen en -wedstrijden worden vastgesteld t.b.v. die spelers waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze het beoogde niveau hebben of kunnen halen.
 • Team onder 23: vaststellen van (oefen)wedstrijden, samenstellen van de selectie bestaande uit een mix van selectiespelers, JO19-1 spelers en eventueel JO17-1 spelers.

Indelen selectieteams

 • Bespreken van voorlopige team samenstellingen met leiders, trainers en coördinatoren.
 • Vaststellen definitieve selecties door TC.
 • Jaarlijks voor 1 februari de planning vaststellen voor het volgende seizoen en communiceren middels de website van Stiphout Vooruit.
  • Voorstellen van trainers en leiders voor diverse standaardteams.
  • Faciliteren alle trainers en leiders t.b.v. hun taken.
  • Ondersteunen van alle trainers t.b.v. trainingen en trainingsstof.
  • Tussentijdse gesprekken en evaluatiegesprekken voeren, door benoemde TC-leden voor betreffende categorie.
  • Voorafgaand aan het seizoen: doelstelling bepalen t.b.v. de aanstelling trainers.
  • Algemeen voor de standaardteams: trachten per leeftijdscategorie een onafhankelijke (gediplomeerde) trainer aan te stellen. Met mogelijkheid om zelf binnen Stiphout Vooruit een aantal selectiespelers ervaring op te laten doen met het trainersvak met als doelstelling dit op termijn te combineren met een JVT opleiding.
  • Vergoedingen voor trainers, mits gediplomeerd (indien niet gediplomeerd, overleg met hoofdbestuur). Het betreft netto vrijwilligersvergoedingen; indien een trainer twee keer per week traint en zaterdag de coaching verzorgt betekent dit drie dagdelen x 500 euro = 1.500 euro per jaar.

Trainers en leiders

 • Voorstellen van trainers en leiders voor diverse standaardteams.
 • Faciliteren alle trainers en leiders t.b.v. hun taken.
 • Ondersteunen van alle trainers t.b.v. trainingen en trainingsstof.
 • Tussentijdse gesprekken en evaluatiegesprekken voeren, door benoemde TC-leden voor betreffende categorie.
 • Voorafgaand aan het seizoen: doelstelling bepalen t.b.v. de aanstelling trainers.
 • Algemeen voor de standaardteams: trachten per leeftijdscategorie een onafhankelijke (gediplomeerde ) trainer aan te stellen. Met mogelijkheid om zelf binnen Stiphout Vooruit een aantal selectiespelers ervaring op te laten doen met het trainersvak met als doelstelling dit op termijn te combineren met een JVT opleiding.
 • Vergoedingen voor trainers, mits gediplomeerd (indien niet gediplomeerd, overleg met hoofdbestuur), het betreft netto vrijwilligersvergoedingen.

JO19 tot en met JO13 gediplomeerd

JO19 tot en met JO13 niet gediplomeerd

JO12 tot en met JO9 onafhankelijke trainers

page2image3754218208 page2image3754219040JO12 tot en met JO9 afhankelijke trainers (bijv. ouders)

500 euro per jaar o.b.v. 1 dagdeel per week #

Hoogte vergoeding overleggen met jeugd/hoofdbestuur

Hoogte vergoeding overleggen met jeugd/hoofdbestuur

Geen vergoeding

# Indien een trainer twee keer per week traint en zaterdag de coaching verzorgt betekent dit drie dagdelen x 500 euro = 1.500 euro per jaar.

 • Een lid van de TC kan geen trainer zijn van een standaardteam.
 • Het streven is om een ervaren gediplomeerde trainer te laten samenwerken met een selectiespeler welke ambities heeft m.b.t. het trainersvak.

Team onder 23

 • De TC van de senioren en junioren benoemen trainer voor het team onder 23.
 • Insteek: vervroegd kennis laten maken met seniorenvoetbal van jonge spelers waarbij deze de kans krijgen om zich aan de zijde van jonge selectiespelers te ontwikkelen.
 • Doel: kwaliteitsverbetering en in kaart brengen van aanwezig potentieel.

Voetbalvisie Technische Commissie

 • Opleiden is belangrijker dan kampioen worden.
 • Wisselbeleid: Iedere speler heeft recht op evenveel speelminuten. Voor de pupillen geldt dat ze zeker alle wedstrijden spelen en geen hele wedstrijden reserve staan. Bij de JO19-1, JO17- 1, JO15-1, JO13-1 en JO12-1 kan van dit laatste standpunt afgeweken worden bij moverende redenen, bijvoorbeeld trainingsopkomst en inzet. Waarbij de regel blijft gelden dat iedere speler op het einde van het seizoen nagenoeg evenveel minuten gespeeld heeft. LET OP: Ook de betere spelers dienen gewisseld te worden!
 • Binnen Stiphout Vooruit is men vrij om een spelsysteem te kiezen in de varianten 1-4-3-3 of 1-4-4-2. Belangrijker vinden we de spelopvatting binnen onze jeugdopleiding. De doelstelling moet zijn om aanvallend verzorgd voetbal te spelen. Waarbij gekeken moet worden naar de mogelijkheden van de spelers binnen het team. Een meespelende keeper en een eventueel bij gelegenheid inschuivende libero horen hierbij. Tevens hechten we grote waarde aan om COACHING binnen het veld te ontwikkelen.

Trainingen

 • Alle teams trainen 2x per week.

Groepenbeleid

JO6 en JO7
De samenstelling van de teams dient evenwichtig bij de instroming te geschieden zodat op een later tijdstip zo min mogelijk wisselingen behoeven te worden doorgevoerd.

JO8 en JO9
JO8-1 en JO9-1 zijn selectieteams, voor deze teams komen de kwalitatief beste spelers in aanmerking, overige spelers worden ingedeeld in de overige teams. Afhankelijk van de beschikbaarheid van spelers kan besloten worden om af te zien van een JO8 selectieteam. Uitgangspunt is maximaal 8 voor het selectieteam JO8-1 en JO9-1.

De indeling van de overige teams in deze leeftijdscategorieën zal als gevolg van de selectiemethodiek plaatsvinden op basis van leeftijd.

JO10 en JO11
JO10-1 en JO11-1 zijn selectieteams, voor deze teams komen de kwalitatief beste spelers in aanmerking, overige spelers worden ingedeeld in de overige teams. Afhankelijk van de beschikbaarheid van spelers kan besloten worden om af te zien van een JO10 selectieteam. Uitgangspunt is maximaal 10 of 11 spelers voor het selectieteam JO11-1 en 8 spelers voor het selectieteam JO10-1.

De indeling van de overige teams in deze leeftijdscategorieën zal als gevolg van de selectiemethodiek plaatsvinden op basis van leeftijd.

JO12 en JO13
JO12-1 en JO13-1 zijn selectieteams, voor deze teams komen de kwalitatief beste spelers in aanmerking, overige spelers worden ingedeeld in de overige teams. Afhankelijk van de beschikbaarheid van spelers kan besloten worden om af te zien van een JO12 selectieteam. Uitgangspunt is maximaal 14 spelers voor het selectieteam JO13-1 en maximaal 10 of 11 spelers voor het selectieteam JO12-1.

De indeling van de overige teams in deze leeftijdscategorieën zal als gevolg van de selectiemethodiek plaatsvinden op basis van leeftijd.

JO15
JO15-1 is een selectieteam. Voor dit team komen de kwalitatief beste spelers in aanmerking, waarbij men geen onderscheid maakt in het feit of je 1e of 2e jaars bent. Uitgangspunt is maximaal 14 spelers voor het selectieteam.

De indeling van de overige teams in deze leeftijdscategorie zal als gevolg van de selectiemethodiek plaatsvinden op basis van leeftijd, dus zoveel mogelijk 2e jaar JO15 speler(s) in bijvoorbeeld  JO15-2, enz. M.u.v. het eventuele schaduwteam wat uit 1e jaar spelers dient te zijn opgebouwd.

JO17
JO17-1 is een selectieteam. Voor dit team komen de kwalitatief beste spelers in aanmerking, waarbij men geen onderscheid maakt van het feit of je 1e of 2e jaars bent. Uitgangspunt is maximaal 14 spelers voor het selectieteam.

De indeling van de overige teams in deze leeftijdscategorie zal als gevolg van de selectiemethodiek plaatsvinden op basis van leeftijd, dus zoveel mogelijk 2e jaar JO17 speler(s) in bijv. JO17-2 enz. M.u.v. het eventuele schaduwteam wat uit 1e jaar spelers dient te zijn opgebouwd.

JO19
JO19-1 is een selectieteam. Voor dit team komen de kwalitatief beste spelers in aanmerking, waarbij men geen onderscheid maakt van het feit of je 1e of 2e jaars bent. Uitgangspunt is maximaal 14 spelers voor het selectieteam.

De indeling van de overige teams in deze leeftijdscategorie zal als gevolg van de selectiemethodiek plaatsvinden op basis van leeftijd, dus zoveel mogelijk 2e jaar JO19 speler(s) in bijv. JO19-2 enz. Binnen Stiphout Vooruit vormt de getalsmatige invulling van de JO19 en JO17 categorie wel ooit een probleem. Afhankelijk van beschikbare spelers zal gekeken worden om op een zo prettig mogelijke wijze spelers vanuit de JO17 door te schuiven.

Overgang naar senioren
De junioren die de overstap maken naar de senioren worden begeleid door de coördinator JO19 en JO17 en het bestuurslid technische zaken van het hoofdbestuur. In overleg met leiders en trainers worden zij ingedeeld voor het nieuwe seizoen.

Huidige samenstelling Technische Commissie
Maurits Nooijen: hoofd TC
Hans van de Wassenberg: TC-lid gericht op JO19 en JO17
Dirk Ceelen: TC-lid gericht op JO19 en JO17
Fred Donkers: TC-lid gericht op JO15 en JO13
Vacature (voorlopig Maurits Nooijen): TC-lid gericht op JO15 en JO13
Kjell Schakenraad: TC-lid gericht op JO11 t/m JO8

Werkwijze Technische Commissie
De taken van de TC zijn boven in het document benoemd. Voor het uitvoeren van de taken wordt de TC ondersteund door de coördinatoren van de betreffende leeftijdscategorieën. Periodiek sluit het hoofd van de TC aan bij het jeugdbestuur en informeert het jeugdbestuur structureel over de voortgang door het verstrekken van vergaderverslagen aan het jeugdbestuur. Minimaal 1x per jaar (voorkeur winterstop) overlegt de volledige TC met het jeugdbestuur en de coördinatoren.

Communicatie
Het aanpassen van het technisch beleidsplan wordt in concept één keer per jaar ingebracht in het jeugdbestuur door het hoofd van de TC en teruggekoppeld in de technische commissie. Definitieve voorstellen worden door het TC-lid senioren ingebracht in het hoofdbestuur ter goedkeuring.

Stiphout, maart 2018.