Algemene Ledenvergadering op 14 september

Algemene Ledenvergadering op 14 september

Datum: Maandag 14 september 2020
Aanvang: 20:00 uur Locatie: Kantine Sportpark “Molenven”
Voor: Ieder lid heeft toegang tot de ALV. Minderjarige jeugdleden (jonger dan 18 jaar) kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders.

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 2019
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag jeugdafdeling
6. Jaarverslag veteranen
7. Financieel jaarverslag
8. Verslag kascommissie
9. Benoeming kascommissie
10. Bestuursverkiezing kandidaat Michel Korff (wedstrijdsecretaris) en aftredend Han Jonkers en Harald van de Ven.

Herkiesbaar Mark Relou (3e periode), Michel Letschert (3e periode), Bjorn Janssens (2e periode).

11. Rondvraag
12. Sluiting

Inzage en toelichting op het financieel jaarverslag en de begroting is mogelijk d.m.v. een afspraak met onze penningsmeester, Bjorn Janssens. Bjorn is te bereiken per mail: penningmeestersvsv@gmail.com.

In verband met de Corona-maatregelen verzoeken we je aan te melden voor de ledenvergaderingen door een mail te sturen naar secretaris@stiphoutvooruit.nl.

Secretaris Stiphout Vooruit
M. Letschert
Tel: 06-26998139

PS: De jaarverslagen liggen maandag 14/9 ter inzage in de kantine.