Algemene Ledenvergadering op 20 september

Algemene Ledenvergadering op 20 september

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 20/9/2021

Datum: Maandag 20 september 2021
Aanvang: 20:00 uur Locatie: Kantine Sportpark “Molenven”
Voor: Ieder lid heeft toegang tot de ALV. Minderjarige jeugdleden (jonger dan 18 jaar) kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 2020
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag jeugdafdeling
 6. Jaarverslag veteranen
 7. Financieel jaarverslag
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming kascommissie
 10. Sponsoring
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Inzage en toelichting op het financieel jaarverslag en de begroting is mogelijk d.m.v. een afspraak met onze penningsmeester, Bjorn Janssens. Bjorn is te bereiken per mail: penningmeestersvsv@gmail.com.

In verband met de Corona-maatregelen verzoeken we je aan te melden voor de ledenvergaderingen door een mail te sturen naar secretaris@stiphoutvooruit.nl.

Secretaris Stiphout Vooruit
M. Letschert
Tel: 06-26998139

PS: De jaarverslagen liggen maandag 13/9 ter inzage in de kantine.