Algemene Ledenvergadering op 16 september

Algemene Ledenvergadering op 16 september

Datum: Maandag 16 september 2019
Aanvang: 20:00 uur Locatie: Kantine Sportpark “Molenven”
Voor: Ieder lid heeft toegang tot de ALV. Minderjarige jeugdleden (jonger dan 18 jaar) kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun ouders.

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 2018 (zie bijlage)
4. Jaarverslag secretaris (zie bijlage)
5. Jaarverslag jeugdafdeling (zie bijlage)
6. Jaarverslag veteranen (zie bijlage)
7. Financieel jaarverslag
8. Verslag kascommissie
9. Benoeming kascommissie
10. Benoeming bestuurslid voorzitter Jeugd: Louis Coolen en aftredend Elly Vis
11. Begroting seizoen 2019 –202
12. Rondvraag
13. Sluiting

Inzage en toelichting op het financieel jaarverslag en de begroting is mogelijk d.m.v. een afspraak met onze penningsmeester, Bjorn Janssens. Bjorn is te bereiken per mail: penningmeestersvsv@gmail.com.

Secretaris Stiphout Vooruit
M. Letschert
Tel: 06-26998139