Contributie

Contributie

Beste leden,

In de Molenvenner nieuwsbrief hebben we het reeds aangekondigd. Vandaag int de penningmeester de contributie voor het eerste half jaar van 2021.  Wij hopen hierbij op coulance van onze leden. Temeer omdat onze vaste kosten door blijven lopen en de contributie inning de grootste inkomstenpost van de vereniging is. Zonder contributie gaan we het als vereniging simpelweg niet redden.

We begrijpen heel goed, dat het vooral voor de senioren geen voetbalrijk seizoen is. Toch vragen we iedereen de contributie te betalen, wat tot nu toe gelukkig goed gedaan wordt. Wij, als bestuur, zijn ons ook aan het beraden hoe wij iets terug kunnen doen voor onze leden, zodra daar de mogelijkheden voor zijn. Dat hebben de leden zeker verdiend, na al het geduld!

Het bestuur heeft in ieder geval besloten, geen indexering toe te passen op de contributie. Wij hopen op ieders begrip voor de situatie waarin wij als vereniging verkeren.

Met sportieve groet,

Hoofdbestuur Stiphout Vooruit