Corona protocol Stiphout Vooruit (update 11 september)

Corona protocol Stiphout Vooruit (update 11 september)

Beste leden, supporters en bezoekers van Stiphout Vooruit,

We zijn weer begonnen. Na een lange corona-onderbreking zijn de afgelopen weekenden dan eindelijk weer de eerste officiële wedstrijden gespeeld. Complimenten aan iedereen die zich de afgelopen tijd onvermoeibaar heeft ingezet om onze accommodatie ‘coronaproof’ te houden. Al dit harde werken heeft geloond, want de eerste wedstrijden zijn relatief goed verlopen. Nu is het de taak om dit vast te houden en onze verantwoordelijkheid te blijven nemen zodat we – ondanks alle beperkingen – dit seizoen tot een goed einde kunnen brengen.

Daarom ontvang je de komende periode, zodra de situatie daarom vraagt, weer met enige regelmaat een nieuwsupdate waarin we je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal. In deze nieuwsupdate lees je meer over de volgende onderwerpen:

 • Coronaprotocollen en FAQ
 • Toevoegen coronaprotocol in Sportlink Club
 • Uitstel wedstrijden n.a.v. coronabesmetting
 • Terugkijken webinars start seizoen
 • Tips en adviezen kleedkamergebruik
 • Tips en adviezen kantines en terrassen
 • Posters voor een ‘coronaproof’ wedstrijddag

Coronaprotocollen en FAQ

Ongetwijfeld heb je ze de afgelopen tijd al veelvuldig geraadpleegd, maar voor wie dit nog niet heeft gedaan wijzen we nogmaals op de coronaprotocollen op de website van de KNVB. Deze protocollen vormen de basis voor het veilig en verantwoord organiseren van wedstrijden en trainingen op de club. Bekijk hier https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen de protocollen. We blijven deze protocollen als vereniging communiceren op onze eigen clubwebsite. Dat is niet alleen handig voor onze eigen leden, maar ook voor de bezoekende clubs. Check voor vertrek naar de club waar je naartoe gaat dan ook altijd het clubprotocol. Zo kom je goed voorbereid aan en verminderen we de kans op onveilige situaties.

Daarnaast blijft ook de FAQ de komende tijd een belangrijke bron van informatie voor verenigingen. De FAQ wordt continu bijgewerkt met antwoorden op veel gestelde vragen die de KNVB ontvangt van verenigingen. Blijf deze pagina dus regelmatig in de gaten houden om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Bekijk hier https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal de FAQ.

Toevoegen coronaprotocol in Sportlink Club
Binnenkort is het mogelijk om in Sportlink Club de URL van onze website met daarop de corona-regels van onze club toe te voegen. Diezelfde URL wordt via Sportlink Club automatisch in de Voetbal.nl- en Wedstrijdzaken-app getoond bij al onze thuiswedstrijden. Iedereen die de wedstrijd bekijkt kan dan op een snelle en eenvoudige manier het protocol van onze club vinden. Zo informeer je vooraf alle teams, ouders en officials die bij ons op de vereniging komen en is er voor iedereen duidelijkheid. Deze functionaliteit wordt de komende weken uitgerold.

Uitstel wedstrijden n.a.v. coronabesmetting
Een van de meest voorkomende vragen die we ontvangen is; ‘wat moeten we doen als er een coronabesmetting wordt geconstateerd binnen een team en welke gevolgen heeft dit voor het spelen van wedstrijden?’. Bij een positieve test van een speler/begeleider van een team volgen we als club de volgende stappen:

 1. Neem contact op met de lokale GGD en volg de instructies op van de GGD. Zij bepalen op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team en bepalen of één of meerdere teamgenoten zich bijvoorbeeld moeten laten testen en/of in quarantaine moeten.
 2. In het geval dat meerdere teamgenoten zich moeten laten testen en/of in quarantaine moeten, dan kan dit een geldige reden voor uitstel van een wedstrijd zijn.
 3. Dien het verzoek tot uitstel, waar mogelijk, minimaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in bij de wedstrijdsecretaris, inclusief de bijbehorende redenen voor het verzetten van de wedstrijd. Een verzoek tot uitstel kan alleen later worden ingediend met gegronde redenen, zoals het later ontvangen van positieve testresultaten of spelers die recent klachten hebben ontwikkeld en getest gaan worden.

Geen geldige redenen voor uitstel
Uiteraard proberen we zoveel mogelijk wedstrijden door te laten gaan. Hiervoor hebben we elkaars hulp en flexibiliteit hard nodig. Ondanks de onzekere omstandigheden zijn de volgende situaties geen reden voor het uitstellen van wedstrijden:

 • Positieve coronagevallen in andere teams van de betreffende vereniging die niet deelnemen aan de wedstrijd.
 • Een trainer-coach of begeleider die corona heeft, zonder een advies van de GGD voor de spelers om in quarantaine te gaan.
 • Een gebrek aan kleedkamers waardoor er bijvoorbeeld niet kan worden gedoucht.
 • Eenzijdige afgelasting door de club zonder vooraf afstemming met de KNVB

Wanneer een team ongeoorloofd niet komt opdagen voor een wedstrijd wordt dit voorgelegd aan de aanklager amateurvoetbal. Niet gespeelde wedstrijden worden z.s.m. weer opgenomen in het programma, tenzij in overleg met de KNVB iets anders wordt afgesproken.

Wanneer onze vereniging voornemens is om de accommodatie te sluiten, nemen we zo spoedig mogelijk contact op met de KNVB Verenigingsadviseur om de gevolgen hiervan te bespreken. Wanneer gemeenten overgaan tot sluiting van een vereniging kan de KNVB Verenigingsadviseur de club bijstaan. Hij/zij kan rechtstreeks contact opnemen met de gemeente om te zoeken naar oplossingen zodat er wel weer gevoetbald kan worden.

Terugkijken webinars start seizoen
In aanloop naar het eerste bekerweekend organiseerde de KNVB een drietal webinars waarin KNVB-specialisten de start van het seizoen bespraken voor verschillende doelgroepen. Heb je de webinars gemist? Je bekijkt ze hier terug:

Tips en adviezen kleedkamergebruik
Veel clubs hebben de KNVB de afgelopen tijd verzocht om een strakke richtlijn op te stellen voor het gebruik van de kleedkamers en douchegelegenheden. Vanwege de grote onderlinge verschillen tussen clubs betreft het aantal kleedkamers, grootte van de kleedkamers en drukte op een wedstrijddag is het echter onmogelijk één vaste richtlijn te bepalen voor alle clubs. Stiphout Vooruit houdt vast aan maximaal zes personen boven de 18 jaar in één kleedlokaal. We gaan ervan uit, dat alle thuisspelende verengingen zich maximaal inzetten om gegeven de huidige omstandigheden de bezoekende teams zo goed mogelijk te faciliteren.

Tips en adviezen voor kantines en terrassen
Naast het verantwoord gebruik van de kleedkamers is ook het verantwoord gebruik van de kantines en terrassen voor veel verenigingen een uitdaging. Voor de kantines en terrassen geldt het protocol van de Koninklijke Horeca Nederland. De belangrijkste richtlijnen uit dit protocol heeft de KNVB samengevat in een artikel op de website met daarbij een aantal inspirerende voorbeelden van amateurverenigingen. Bekijk hier het artikel.

Houd er rekening mee dat de handhaving van de regels in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de lokale autoriteiten. Bij het niet naleven van de maatregelen kunnen zij besluiten sancties op te leggen aan onze club. Hiernaast kan ook de KNVB besluiten een situatie waarin de regels stelselmatig niet worden nageleefd voor te leggen aan de aanklager amateurvoetbal. In het uiterste geval kan ook de aanklager de club een sanctie opleggen i.v.m. het mogelijk schaden van de voetbalsport.

Posters voor een ‘coronaproof’ wedstrijddag
Op een wedstrijddag komen er tal van bezoekers af op ons sportpark. En iedere bezoeker heeft zijn/haar eigen ‘route’ die hij/zij volgt op een wedstrijddag. Om de bezoekers van onze accommodatie vooraf en tijdens het bezoek te informeren over de geldende maatregelen hebben we posters opgehangen waarin per doelgroep (spelers, trainers, scheidsrechters, bestuurders) overzichtelijk staat uitgelegd waar zij allemaal rekening mee moeten houden op een wedstrijddag.

Tot zover de laatste nieuwsupdate in dit nieuwe seizoen. Laten we er met z’n allen alles aan doen om dit seizoen tot een goed einde te brengen. Blijf elkaar de komende periode dan ook wijzen op elkaars verantwoordelijkheden en laten we niet verslappen in het naleven van de coronamaatregelen. Alleen samen kunnen we het seizoen tot een goed einde brengen. Pak dus je verantwoordelijkheid en toon dat wij als voetbalsport dit voor elkaar kunnen krijgen. We rekenen op jullie.

Met sportieve groet,
Hoofd- en Jeugdbestuur Stiphout Vooruit