Jaarvergadering veteranen 6 november 2021

Jaarvergadering veteranen 6 november 2021

Beste actief en rustend veteranen lid.

Na een jaar geen jaarvergadering gehouden te hebben vanwege het alom bekende Corana virus nodigt het bestuur van de afdeling veteranen van Stiphout Vooruit u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering in de kantine van het sportpark het Molenven op

Zaterdag 6 november 2021 aanvang 15.45 uur

AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen jaarvergadering 2019
  3. Financieel jaarverslag
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Bestuurswisseling

Er vinden dit jaar geen bestuurswisselingen plaats

  1. Mededelingen van het bestuur en leiders
  2. Activiteiten komend seizoen
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

Het bestuur wijst op het belang van uw aanwezigheid.

Aansluitend op de jaarvergadering vindt de wedstrijd Stiphout Vooruit veteranen – Nijnsel veteranen plaats aanvang 17.00 uur. Na afloop van de wedstrijd zullen we in de kantine de consumptiebonnen opmaken die we van het hoofdbestuur gekregen hebben alsmede wat snackjes. U bent hiervoor van harte uitgenodigd

het veteranen bestuur,
Johan van de Berkmortel
Tom van Bree
Stefan Langewouters
Paul Willems