Kleedkamers op trainingsavonden weer toegangkelijk met corona toegang bewijs

Kleedkamers op trainingsavonden weer toegangkelijk met corona toegang bewijs

Beste leden,

Op verzoek van velen gaan per direct de kleedkamers weer open onder de huidige regelgeving van het kabinet, RIVM en KNVB.

Dit wil zeggen dat spelers vanaf 18 jaar toegang krijgen op vertoon van het corona toegang bewijs.

Er vindt controle plaats bij de ingang van de kleedkamers.

Met sportieve groet,

Hoofd- en jeugdbestuur