Niemand buitenspel

Niemand buitenspel

NIEMAND BUITENSPEL

Helaas is het niet voor iedereen in Nederland mogelijk om te sporten. Armoede is een van de oorzaken die ervoor zorgt dat ouders bijzonder lastig de contributie en andere benodigdheden kunnen betalen om hun kinderen te laten voetballen. De KNVB, hoofdsponsor ING, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en de NSR (Nederlandse Schuldhulproute) gaan ouders en verenigingen helpen, zodat ook als er even geen geld is kinderen toch kunnen voetballen.

Eén op de 11 kinderen groeit op in armoede. Dat zorgt er soms voor dat zij ongewild buitenspel komen te staan, terwijl juist in tijden van spanning sport extra belangrijk én gezond is. Maar ook als er even geen geld is, zijn er mogelijkheden om toch te kunnen voetballen. Om de juiste (lokale) regelingen te vinden, worden gezinnen komend jaar geholpen door financieel contactpersonen vanuit de verengingen.

Grote behoefte

ING is gestart met een pilot bij tien voetbalverenigingen. De behoefte aan ondersteuning blijkt groot te zijn. Daarom rolt de KNVB het initiatief uit naar de 550 amateurvoetbalverenigingen waar ING sponsor is, om hopelijk later dit jaar alle voetbalverenigingen in Nederland te voorzien van een route om leden met geldzorgen bij te kunnen staan.

Drempels wegnemen

“Armoede is verschrikkelijk. Als dit ook nog tot bewegingsarmoede leidt, dan heeft het tevens gevolgen voor de fysieke en cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. De drempel om financiële hulp te vragen is vaak hoog. Dit initiatief kan die drempels wegnemen en zorgen dat meer kinderen kunnen blijven voetballen of lid kunnen worden van een Nederlandse voetbalvereniging. Wij vinden dat kinderen altijd mee moeten kunnen doen,” aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij KNVB.

Dat sommige leden geldzorgen hebben, blijkt uit een peiling van ING onder 111 amateurvoetbalverenigingen. 43 procent van de verenigingen weet namelijk dat er leden zijn met financiële problemen. Deze leden hebben vooral moeite de contributie te betalen (81 procent) en met deelname aan activiteiten (elf procent). Maar liefst 47 procent van de verenigingen is overigens niet op de hoogte van financiële problemen bij leden die ervoor kunnen zorgen dat kinderen niet (meer) kunnen voetballen.

Door financieel contactpersonen in te zetten die mensen op een laagdrempelige manier wegwijs maken in de verschillende regelingen die bestaan, willen ING, KNVB, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en de NSR zorgen dat kinderen toch kunnen (blijven) voetballen.

Stiphout Vooruit is aangesloten bij deze actie. Voor meer informatie of hulp, neem contact op met het bestuur via info@stiphoutvooruit.nl