Privacy statement S.V. Stiphout Vooruit

S.V. Stiphout Vooruit is een voetbalvereniging die aan de leden een lidmaatschap ter beschikking stelt om de voetbalsport te beoefenen en dat een lid in staat stelt deel te nemen aan wedstrijden en evenementen georganiseerd door de KNVB.

Om uw lidmaatschap goed te kunnen uitvoeren, hebben wij persoonsgegevens van u nodig, zoals adresgegevens, geboortedatum en rekeningnummer. Het verzamelen, beheren en gebruiken van uw gegevens wordt ‘verwerken’ genoemd.

Het beschermen van uw privacy vinden wij heel belangrijk. In deze privacy statement leest u terug hoe wij dat borgen. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving hieromtrent.

Waarvoor verwerkt Stiphout Vooruit uw gegevens

Wij verwerken uw gegevens om het lidmaatschap dat u met ons heeft te kunnen registreren in onze ledenadministratie en om de financiële verplichtingen die uit het lidmaatschap naar voren komen met u te kunnen afhandelen (Contributiebeleid). Daarnaast verwerken wij gegevens om u beter van diens te kunnen zijn (bijvoorbeeld e-mailadres en telefoonnummer).

Welke gegevens verwerkt Stiphout Vooruit

Wij verwerken alleen gegevens van onze leden, die wij zelf van onze leden hebben ontvangen (o.a. via het aanmeldformulier op onze website). Daarnaast verwerken wij alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van uw lidmaatschap. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adres en woonplaats
  • Geboortedatum en geslacht
  • Nationaliteit
  • Rekeningnummer
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Kopie van een geldig identificatiedocument (deze wordt na identificatie direct vernietigd)
  • KNVB lidnummer
  • Eventueel uw IP-adres bij gebruik van de website

Met wie deelt Stiphout Vooruit uw gegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van het lidmaatschap. Denkt u hierbij aan het verstrekken van uw gegevens aan de KNVB (lidmaatschap), de Gemeente Helmond (subsidies), maar ook aan leiders/trainers (t.b.v. wedstrijdformulier en het doorgeven van trainings- en wedstrijdwijzigingen aan de spelers).
Als wij uw persoonsgegevens verstrekken dan beperken wij ons tot de gegevens die nodig zijn om te voldoen aan onze verplichtingen.
Hier wijken wij alleen vanaf indien de wet- en regelgeving ons hiertoe verplicht.

Hoe lang bewaart Stiphout Vooruit uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze zijn verwerkt; de gegevens worden dan verwijderd.

Hoe beschermt Stiphout Vooruit uw gegevens

Wij hebben diverse (software) leveranciers waar wij uw persoonsgegevens in (software) programma’s delen en opslaan. In dat verband zijn deze partijen/leveranciers een Verwerker, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); zij verwerken gegevens voor onze vereniging. Met elk van deze partijen hebben wij een Verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst is opgenomen welke technische en organisatorische voorzieningen zijn getroffen door betreffende partij om uw gegevens te beschermen tegen verlies of beschadiging, maar ook om verloren of beschadigde persoonsgegevens te herstellen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar website@stiphoutvooruit.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Een verzoek tot verwijderen kan alleen worden ingewilligd zolang wij in staat zijn om te voldoen aan onze verplichtingen voortkomend uit het lidmaatschap en de wet- en regelgeving.

Heeft u andere vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, ook dan kunt u bij ons terecht via vorenstaand e-mailadres.
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens, ook in dat geval kunt u contact met ons opnemen via dit e-mailadres. Komt u er met ons niet uit, dan kunt u contact opnemen met de wettelijk toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy statement, bijvoorbeeld in verband met aanpassingen in wet- en regelgeving of rechtspraak. U wordt dan ook aangeraden om deze verklaring met regelmaat te raadplegen (indien u onze website bezoekt).

In kaart brengen website bezoek

Op de website van SV Stiphout Vooruit worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SV Stiphout Vooruit gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

SV Stiphout Vooruit maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SV Stiphout Vooruit bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan SV Stiphout Vooruit te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SV Stiphout Vooruit heeft hier geen invloed op.

SV Stiphout Vooruit heeft Google geen toestemming gegeven om via SV Stiphout Vooruit verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Versie 1.1, S.V. Stiphout-Vooruit, d.d. 24 maart 2020