Sportpark op slot tot en met 6 april

Sportpark op slot tot en met 6 april

Beste leden, ouders, trainers en leiders,

Het hoofd- en jeugdbestuur volgen, net als u, de ontwikkelingen omtrent het coronavirus met grote belangstelling. Wij volgen zoals eerder bekend gemaakt de adviezen van de KNVB, het RIVM en de overheid. Om deze reden is ons sportpark gesloten tot en met 6 april.

We willen iedereen op het hart drukken om ons sportpark ook echt niet te betreden. Afgelopen weekend zagen met name jongeren de kans dit wel te doen. Dit is strafbaar en we hebben de politie gevraagd te handhaven. Onze vrijwilligers zijn gisteren druk bezig geweest alle rommel op te ruimen die de kinderen en jongeren achter laten op ons sportpark. Tevens zijn alle doelen van de velden gehaald als preventieve maatregel. Los van deze feiten, zijn we van mening dat ouders en andere gezaghebbenden een belangrijke rol spelen. Praat a.u.b. met uw kinderen over de gevolgen van het coronavirus. Gisteren hebben onze vrijwilligers ruim 100 (!) kinderen de toegang tot het sportpark ontzegd. Zonder het besef waarom de overheid en de sportbonden de maatregelen treffen zoeken kinderen en jongeren elkaar toch op. Laat uw kinderen weten waarom deze maatregelen er zijn en verzoek hen a.u.b. ons sportpark voorlopig te mijden. Alleen op deze manier kunnen we gezamenlijk deze crisis bestrijden!

Zie onderstaande links met informatie van instanties welke adviezen wij blijven opvolgen;

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.knvb.nl/tag/coronavirus

Mocht er iets veranderen in bovenstaande situatie informeert het hoofd- en jeugdbestuur de leden via de website.

Onderstaand geven we de mail weer welke we hebben ontvangen van de KNVB.

Met sportieve groet,

Hoofd- en jeugdbestuur Stiphout Vooruit

Beste bestuurder,

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Sportclubs dienen vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april hun deuren te sluiten. Deze nieuwe maatregelen betekenen dat het amateurvoetbal (veld en zaalvoetbal) in ieder geval tot en met 6 april niet door zal gaan, en tevens dat alle amateurverenigingen geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten kunnen organiseren.

Deze beslissing is bedoeld om de verdere verspreiding van coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. We begrijpen dat het voor de voetballiefhebber erg vervelend is. Maar dit is onbekend terrein, en daar horen soms drastische maatregelen bij. Ons advies is dan ook om hier gehoor aan te geven en als voetbalbranche hetzelfde te doen door niet te trainen en alles te sluiten. De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop, we hopen op jullie begrip in deze aparte tijden.

De komende periode gebruiken we om verder na te denken over de beste oplossing om gezamenlijk de competities alsnog tot een goed einde te brengen.

Voor verdere informatie zie www.knvb.nl

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder amateur- en vrouwenvoetbal