Uitkomsten Algemene Leden Vergadering

Uitkomsten Algemene Leden Vergadering

Gisterenavond vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Na de buitengewone algemene ledenvergadering in juni jl. stond deze avond in het teken van de bestuurswissel. Er is een nieuw dagelijks bestuur benoemd in de personen van Peter van Bokhoven (voorzitter), Albert Veenstra (secretaris) en Maurits Nooijen (penningmeester). Men gaat werken in een nieuwe structuur. De taken worden verdeeld over twaalf personen, die gaan werken in commissies. Zie onderstaand de commissies en de vrijwilligers die zijn opgestaan om de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

Algemene zaken Secretariaat Financiën
Peter van Bokhoven Albert Veenstra Maurits Nooijen
Maikel Reijnders Bas van den Heuvel Maarten van de Sluis
Lukasz Broekmolen Manuel van Amerongen Carmen Alvarez Gonzales
Stan van de Laar Paul Willems Tim van Asten

 

Het aftredend bestuur, bestaande uit Mark Relou, Michel Letschert en Bjorn Janssens, werd bedankt voor bewezen diensten en zijn alle drie benoemd tot lid van verdienste.

Vrij aan het begin van de vergadering werd ook stil gestaan bij de lange carrières van Jan Boonen en Theo Slegers. Vanwege hun staat van dienst binnen de vereniging zijn ook zij met applaus benoemd tot lid van verdienste.